10 feb

Nieuwe Stadsboeren sponsored by

We krijgen veel enthousiaste reacties op ons plan om tijdelijk braakliggend terrein in te richten als plek voor stadslandbouw in Amersfoort. En ook (financiele) hulp, Nieuwe Stadsboeren sponsored by; de notariswinkel.nl heeft belangeloos onze stichting helpen oprichten, Vormkracht ons logo en communicatiemiddelen ontworpen en stichting EEM een donatie gedaan om de bakken te realiseren. Top!

 

Nieuwe Stadsboeren sponsored by

 

 

loading